O čem hovoří mé tělo – aneb co osobě říkám
Tato vrze začíná oblíbenou rozcvičkou. Ta děti vhodně naladí a protáhne těla. Děti  hravou formou se učí, jak koordinovat pohyby svého těla. Co může vyjadřovat pohyb těla. Jak zdravě držet tělo, jak sedět - aby nebolela záda a nevznikaly nemoci páteře. Jak používat ruce. Vždy následuje ukázka. Chůze na místě, chůze proti větru atd…. Seznámí děti s dalšími technikami, řeči těla a jejich praktickými ukázkami. Správné držení těla je zdravé pro další vývoj dítěte. Hravá forma, plná  zajímavostí propojená hudbou a legrací toto umožní, aniž by děti cítily nějaký nátlak. Tento program je nejen pobaví, ale hlavně poučí o výrazu jejich těla a poradí, jak sedět a pohybovat se, aby byl zaručen zdravý vývoj dítěte. ( Pořad byl konzultován s pediatrem.)  O uvolnění se postará na konec pořadu rozcvička.

 

Táto, mámo, budeme si hrát 

V pořadu pro rodiče a děti jsou soutěže jak pro děti, tak pro rodiče. Hrát si se svým dítětem – co víc si přát.  Tyto pořady děláme i pro děti a rodiče v MŠ a májí  velice dobrý ohlas.

 

Ta naše Evropa – interaktivní pořad pro děti 1.– 5. tříd
Pořad, jako téměř každý, začíná rozcvičkou, děti ji mají moc rády. Děti se setkávají s pojmy, jako Evropské unie, Evropan, evropský atd. Tento pořad děti seznámí hrou a soutěžemi s Evropou jako kontinentem. Se státy, ostrovy, horami, moři, oceány. Evropa je kontinentem mnoha jazyků, barevností, zvyků. Evropská unie – co to je? Děti cestuji s rodiči o prázdninách a s klaunem během školního roku. Budeme si hrát na cestovatele po Evropě, virtuálně navštěvovat státy Evropy a zjistíme rozdíly, které panují v jednotlivých zemích.  Jako vždy je program doplněn hudbou, soutěžemi o ceny a hromadou legrace.

 

Vikingové – interaktivní pořad pro děti 1.– 5. tříd 

Vikingové byli výborní mořeplavci, objevitelé vzdálených území. K tomu museli být chytří, bystří, nebojácní a silní. Na těchto vlastnostech je postaveno představení pro děti. Stejně jako Vikingové budou děti objevovat světadíly, hory, řeky, města, floru i faunu. Budou soutěžit také v sportovních disciplínách, zpívat a tancovat. Vyzvaní dobrovolníci budou odpovídat a soutěžit na téma řeky, moře a oceány – co o nich ví. Dalším bodem budou světadíly. Znovu budou pozváni dobrovolníci, kteří budou odpovídat na téma – světadíly.

 

 

Karneval
Mezi naše oblíbené pořady patří také karnevaly.  Karnevaly v době masopustu a také v době Halloveenu. Pořad je plný soutěží, her, písniček a tance, Všeho, co patří k správnému karnevalu. Nechybí rozcvička.