Nabídka vystoupení pro mateřské školy:
Pořady pražského klauna Ály jsou interaktivní. Děti jsou zapojeny do hry.
Ve školním roce 2013/14 jsme připravili nový pořad  vhodný po celý školní rok:


Hrajememe si na zvířata s klaunem Álou

Děti rádi znároznějí pohyby a zvuky zvířat. Budeme si hrát na ZOO i dvorek u babičky. Poznávat zvuky i určovat rozdíly v chování zvířat. Zahrajeme si na zvířata. V pořadu zazní písničky o zvířatech.

 

září – listopad

Máme rádi sluníčko  s klaunem Álou

Pořad plný legrace a letních písniček. Děti budou s klaunem plavat, chytat motýly, potápět a hrát si. Zpívat a tancovat samozřejmě nebude chybět klaunsko – šaškovská rozcvička. Budeme si hrát na sluníčka a vzpomínat na letní dobrodružství.

 

Karneval k Haloweenu  - poslední týden v říjnu  - si mohou  děti dozvědět něco o Halloweenu a pořádně si ho také užít.

 

prosinec

Těšíme se na Vánoce s klaunem Álou

Pořad zaměřený na vánoční tématiku. Na začátku si děti protáhnou při klaunsko – šaškovské rozcvičce. Celý pořad bude na vánoční téma. Doprovodná hudba budou koledy. Pohádková rozcvička – klaun zkouší děti z pohádek. Následně si klaun vybere jednoho dobrovolníka a společně předvedou ukázku z pohádky. Ostatní děti hádají - jaká to byla pohádka. Protože Vánoce jsou pohádkové svátky, bude tento pořad hlavně o pohádkách a vánočních zvycích. 

 

leden

Zima je krásná s klaunem Álou

Pořad plný legrace a písniček s zimní atmosférou. Zahrajeme si na nejrůznější imaginární sporty. Sportovec – klaun si vybere mezi dobrovolníky a proběhne s nimi znovu imaginární soutěž ve vzpěru – vzpěrači Hudební nástroje -  děti zahrají na imaginární hudební nástroje.

Kouzlo z balónkem. – klaun vybere 3 dobrovolníky, kterým rozdá nafukovací balónky. A naučí je kouzlo  - Jak se krotí balónek, aby když ho pustí - neuletěl. Hudební nástroje – znovu imaginárně ukazuje nejrůznější druhy hudebních nástrojů. Děti hádají na co hraje. Pak společně utvoří imaginární hudební orchestr a za doprovodu reprodukované hudby zahrají. Společně ještě jako sbor zazpívají písničku, kterou znají všechny děti ve školce.

 

Únor a březen

Karneval s klaunem Álou

Maškarní karneval jak má být, plný tance. Na začátku klaun představí všechny masky. Bude s dětmi tancovat a hrát si. Děti budou cvičit a hlavně se hýbat v rytmu veselé hudby. Následně klaun přivítá dobrovolníky, kteří chtějí zazpívat na opravdový mikrofon a ukázat jako jednotlivci nebo malá skupinka, jací jsou zpěváci.

Pohybové cvičení – vařila myšička kašičku. Za doprovodu reprodukované hudby znovu cvičí a tancují  s klaunem  Na karnevaly vozíme vlastní ozvučení.