Cesta do Ria 


V létě se konaly olympijské hry v Riu de Janiero v roce 2016. Všichni co pracujeme s dětmi víme kolik času dnes rodiče věnují svým dětem. Najdou se výjimky, ale těch je málo.

Chceme se s blížící se olympiádou  děti seznámit a přiblížit Brazílii a vůbec jihoamerický kontinent. Téměř ve všech rodinách se sleduje olympiáda všude se o ní hovoří. Co je to olympiáda? Kde se konala.
Odpovědi na tyto a další otázky, to je důvod proč děti seznámit s Brazílii a celým jihoamerickým kontinentem. V závěru připomeneme také latinsko - americké rytmy.