Groteska - aneb jak začal film

Co zajímá dnešní děti? Počítač, počítačové hry, televize a filmy. 

Ale na počátku to bylo jinak. Jak to všechno vlastně začalo? Kdo vymyslel film? Jak vznikl animovaný film?  Jaké byly první filmy? Kdo byly první filmové hvězdy stříbrného plátna?
Film v raném období byl zcela jiný než dnes. Tenkrát v kinech vedla groteska a horor.

Pan Klačer je mim a období grotesky studoval na konzervatoři u profesora Kaftana. Dětem přiblíží nejen slovem, ale i etudami na dané téma. Děti se stanou spolutvůrci příběhu. Poznají, že to co vypadá zdánlivě jednoduché, tak je na vlastní kůži obtížné. 

Program je doplněn reprodukovanou hudbou, která podtrhne danou dobu, kdy v kině seděl jen pianista.
Tento program je interaktivní. Děti spolupracují a hrou poznávají pro ně neznámý svět.

Svět, kdy na plátně kina vládl Charlie Chaplin, LAurel a Hardy a další. A že, animovaná pohádka vznikla po vzoru grotesky - Tom a Jerry.

Program je přizpůsoben věku dětí.