Tato verze začíná oblíbenou rozcvičkou. Ta děti vhodně naladí a protáhne těla. 

Děti  hravou formou se učí, jak koordinovat pohyby svého těla. Co může vyjadřovat pohyb těla. Jak zdravě držet tělo, jak sedět, aby nebolela záda a nevznikaly nemoci páteře. 

Jak používat ruce. Vždy následuje ukázka jak z řad dětí tak průvodcenm pořadu. 

Chůze na místě, chůze proti větru atd…. Seznámí děti s dalšími technikami, řeči těla a jejich praktickými ukázkami. 

Správné držení těla je zdravé pro další vývoj dítěte. Hravá forma, plná  zajímavostí propojená hudbou a legrací toto umožní, aniž by děti cítily nějaký nátlak. 

Tento program je nejen pobaví, ale hlavně poučí o výrazu jejich těla a poradí, jak sedět a pohybovat se, aby byl zaručen zdravý vývoj dítěte. ( Pořad byl konzultován s pediatrem, onemocnění pohybového ústrojí přibývá ). Děti mnohdy slyší od dospělých - jak to sedíš, nehrb se, jak to jdes a kde máš ruce? 

O uvolnění se postará na konec pořadu rozcvička.
Veselý pořad, který čerpá z podobných situací ze života, které přibližně prožíval v britském seriálu Mr.Bean. V našem vystoupení není napodobování, ale používání podobné techniky výrazu. ( Hlavní protagonista pan Klačer je celý život porovnáván k této postavě a to nejen v české republice.) Našim cílem je poučit děti s komickou pantomimou, skečem a gegem. Hlavní myšlenkou je seznámit, co je práce herce - komedianta. Ve školách potkáváme talentované děti, které se rády předvádějí. Spolupráce na daném tématu spojuje všechny děti dohromady. Všichni se dobře s baví na chytrém a vtipným vystoupení a jsou vtaženy do děje - spolupracují..Snad právě dnes je okolo hodně hrubého humoru. Je dobré ukázat i něco jiného u čeho se pobaví a pohladí na duši.


Vikingové byli výborní mořeplavci, objevitelé vzdálených území. K tomu museli být chytří, bystří, nebojácní a silní. Na těchto vlastnostech je postaveno představení pro děti. Stejně jako Vikingové budou děti objevovat světadíly, hory, řeky, města, floru i faunu. Budou soutěžit také v sportovních disciplínách, zpívat a tancovat. Vyzvaní dobrovolníci budou odpovídat a soutěžit na téma řeky, moře a oceány – co o nich ví. Dalším bodem budou světadíly. Znovu budou pozváni dobrovolníci, kteří budou odpovídat na téma – světadíly.V období karnevalů je velice v oblibě karnevalový pořad. Tanec a rej je doplněn soutěžemi. Děti soutěží a hrají, vždy na jiné karnevalové téma.Patří mezi pořady karnevalového typu. Je doplněn hrou na strašidla a čarodějnice vše co k tomu patří.