Pro mateřské školy - nabídka pořadů

Vše přizpůsobujeme věku a možnostem dětí. Naše zkušenosti jsou základem úspěchu a spokojenosti dětí...

Na veselé zážitky se nezapomíná. Ve všech pořadech jsou použity cviky na rozvoj jemné motoryky.

Odpolední pořad pro děti a jejich rodiče. Důstojné a přitom veselé rozloučení se školkou. Pořad je proložen hudbou a soutěžemi.

Zapojujeme i rodiče, protože jsou to jejich děti a společně se loučí se školkou.

Louceni s predskolaky