Hodina pantomimy

Nový pořad
Hodina pantomimy

Pořad vyplňuje mezeru v historii divadla. Která se moc odborně nepoužívá, a to chceme doplnit. Bohužel dnes se pantomimě málo věnuje pozornost a to chceme změnit. Pan Klačer vystudoval pantomimu u prof. Jiřího Kaftana. Chce přiblížit žákům škol kouzlo klasické pantomimy. Možná dnes už zapomněla pantomima L. Fialky a podobné té doby. Vycházíme volně navazovat na pořady, o které je mezi žáky velký zájem GROTESKA a ŘEČ TĚLA. Pokračování je tvůrčí dílna, kde děti společně vytvářejí určitá témata, které je strhávají svojí zajímavostí. Základem je též seznámení s historií šašků ve středověku a jejich pravé poslání na královském dvoře. Kouzlo fantazií nezná hranic a to je ono. Nezapomínáme na techniku pantomimy, se kterou se seznamují během tvůrčí hodiny a to je důležitá pohybová průprava. Gesto a výraz jsou základní prvky znalostí pantomimy.
 

 

 Groteska - aneb jak začal film

Co zajímá dnešní děti? Počítač, počítačové hry, televize a filmy. 

Ale na počátku to bylo jinak. Jak to všechno vlastně začalo? Kdo vymyslel film? Jak vznikl animovaný film?  Jaké byly první filmy? Kdo byly první filmové hvězdy stříbrného plátna?
Film v raném období byl zcela jiný než dnes. Tenkrát v kinech vedla groteska a horor.

Pan Klačer je mim a období grotesky studoval na konzervatoři u profesora Kaftana. Dětem přiblíží nejen slovem, ale i etudami na dané téma. Děti se stanou spolutvůrci příběhu. Poznají, že to co vypadá zdánlivě jednoduché, tak je na vlastní kůži obtížné. 

Program je doplněn reprodukovanou hudbou, která podtrhne danou dobu, kdy v kině seděl jen pianista.
Tento program je interaktivní. Děti spolupracují a hrou poznávají pro ně neznámý svět.

Svět, kdy na plátně kina vládl Charlie Chaplin, LAurel a Hardy a další. A že, animovaná pohádka vznikla po vzoru grotesky - Tom a Jerry.

Program je přizpůsoben věku dětí.
Nový pořad
Řemeslo má zlaté dno

Přestavujeme dětem veselou formou svět okolo. Lidskou práci, co vše krásného mohou na svět přivést lidské ruce. Některá řemesla zanikají a jsou pro děti zcela neznámá. Je třeba, aby si děti uvědomily, že veškeré věci, které používají, někdo musel vymyslet a vyrobit. Za všem hledej práci člověka. Když se něco umí, je to krása. Pořad jako všechny naše pořady je přizpůsoben věku dětí.

Rozcvička na začátek pořadu

Cyklus svět, kolem nás - země.    Cesta do Ria


Děti se obeznámí s kulturou Jižní Ameriky. Pořad je provázen jihoamerickými rytmy. Část je věnovaná také přírodě, řeky, pohoří a zvířata kontinentu. Čím je známé město Rio de Janeiro. Připomenutí že se zde konaly olympijské hry. Co to jsou olympijské hry, jak často se konají. Nezapomínáme ani karneval, tolik typický k tomu městu a jaká socha je nad městem.

Pořad je plný pohody a tance, soutěží a také se děti něco dozvědí jak žijí lidé jinde.


Tento pořad patří také do cyklu pořadů zaměřenou na zeměpis a kulturu a poznávání hodnot. O tom kdo jsme a kam patříme.

Pořad, jako každý začíná rozcvičkou, děti ji mají moc rády. Děti se setkávají s pojmy, jako Evropská unie, Evropan, evropský atd. Tento pořad seznámí děti hrou a soutěžemi s Evropou jako kontinentem mnoha jazyků, barevnosti, zvyků. Evropská unie - co to je? Děti cestují s rodiči o prázdninách a s klaunem během školního roku. budeme si hrát na cestovatele po Evropě.

Jako vždy je program doplněn hudbou, soutěžemi a hromadou legrace.