Tato verze začíná oblíbenou rozcvičkou. Ta děti vhodně naladí a protáhne těla. 

Děti  hravou formou se učí, jak koordinovat pohyby svého těla. Co může vyjadřovat pohyb těla. Jak zdravě držet tělo, jak sedět, aby nebolela záda a nevznikaly nemoci páteře. 

Jak používat ruce. Vždy následuje ukázka jak z řad dětí tak průvodcenm pořadu. 

Chůze na místě, chůze proti větru atd…. Seznámí děti s dalšími technikami, řeči těla a jejich praktickými ukázkami. 

Správné držení těla je zdravé pro další vývoj dítěte. Hravá forma, plná  zajímavostí propojená hudbou a legrací toto umožní, aniž by děti cítily nějaký nátlak. 

Tento program je nejen pobaví, ale hlavně poučí o výrazu jejich těla a poradí, jak sedět a pohybovat se, aby byl zaručen zdravý vývoj dítěte. ( Pořad byl konzultován s pediatrem, onemocnění pohybového ústrojí přibývá ). Děti mnohdy slyší od dospělých - jak to sedíš, nehrb se, jak to jdes a kde máš ruce? 

O uvolnění se postará na konec pořadu rozcvička.