Vikingové byli výborní mořeplavci, objevitelé vzdálených území. K tomu museli být chytří, bystří, nebojácní a silní. Na těchto vlastnostech je postaveno představení pro děti. Stejně jako Vikingové budou děti objevovat světadíly, hory, řeky, města, floru i faunu. Budou soutěžit také v sportovních disciplínách, zpívat a tancovat. Vyzvaní dobrovolníci budou odpovídat a soutěžit na téma řeky, moře a oceány – co o nich ví. Dalším bodem budou světadíly. Znovu budou pozváni dobrovolníci, kteří budou odpovídat na téma – světadíly.